بلبرینگ صنعتی

بزرگترین فروشگاه بلبرینگ صنعتی ایران

از جمله تجهیزاتی که در صنعت کاربرد بسیار زیادی دارد بلبرینگ صنعتی می‌باشد. امروزه بلبرینگ برای کاربرد های مختلف تولید شده و دارای تنوع بالایی می باشند. در سایت آژند به صورت مفصل در رابطه با کاربرد و مدل هرکدام صحبت شده و همچنین برندهای مختلف را جهت خرید بلبرینگ صنعتی برای شما فراهم آورده اماد در اینجا توضیح مختصری در رابطه با بلبرینگ های صنعتی داده ایم با ما همراه باشید.

چون در بیشتر تجهیزات صنعتی به کار می‌رود. در ساختار بلبرینگ ساچمه های توپی به کار رفته است. کار این ساچمه ها به این صورت است که بین دو رینگ داخلی و خارجی قرار می‌گیرند و به بلبرینگ نیرو وارد کرده و مانع از اختلال در حرکت شفت می‌شود. در بلبرینگ صنعتی رینگ داخلی به شفت وصل است و رینگ خارجی به دیواره یا بدنه وصل می‌شود. وظیفه اصلی بلبرینگ این است که مقدار شدت اصطکاک بین سطوحی که در حال حرکت هستند را کم می‌کند. این بلبرینگ ها ابعاد بزرگتری دارند و در شرایط سخت کاری می‌توانند خوب عمل کنند و نیروی زیادی را می‌توانند تحمل کنند.

جزای بلبرینگ صنعتی

۱ _ رینگ خارجی : به کمک شفت به بدنه وصل شده و دارای ابعاد و اندازه های متفاوتی می‌باشد.

۲ _ رینگ داخلی : روی شفت قرار دارد و به کمک ساچمه به رینگ خارجی وصل شده است.  برای اینکه رینگ داخلی به شفت وصل شود ، شعاع رینگ داخلی را ۵ میلی متر کوچکتر از سایز شفت می‌گیرند.

  • بلبرینگ تماس زاویه‌ای : این بلبرینگ هم بار های شعاعی و هم بار های محوری را تحمل می‌کند. دو رینگ داخلی و خارجی در این بلبرینگ، نسبت به هم در زاویه مشخصی قرار دارند. هر چه این زاویه بیشتر باشد تحمل بار محوری هم بیشتر می‌شود.
  • بلبرینگ خود تنظیم : بر اثر عواملی مثل بد جا زدن بلبرینگ و خم شدن شفت، زاویه‌‌ای بین راستای بلبرینگ صنعتی و شفت به وجود می‌آید که این امر باعث می‌شود بار های شعاعی و محوری به درستی بین ساچمه ها تقسیم نشوند. این باعث کوتاهی عمر بلبرینگ می‌شود. در چنین شرایطی استفاده از بلبرینگ خود تنظیم مفید است. در این بلبرینگ ها رینگ داخلی ۴ تا ۷ درجه نسبت به رینگ خارجی منحرف می‌شود و این کار می‌تواند نا هم راستایی که به وجود می‌آید را جبران کند.
  • بلبرینگ شعاعی : برای بار های محوری و شعاعی از این بلبرینگ استفاده می‌شود.
  • بلبرینگ شیار عمیق : همانطور که از نام این بلبرینگ پیداست، شیار عمیقی در ساختار آن وجود دارد که درون آن ساچمه های کروی شکلی وجود دارد. این بلبرینگ علاوه بر اینکه می‌تواند بار های شعاعی را تحمل کند، قادر است در راستای محور خود، بار زیادی را تحمل کند.
  • بلبرینگ کف گرد : طراحی این بلبرینگ به گونه‌ای است که فقط می‌تواند بار محوری را تحمل کند و در برابر بار شعاعی هیچ مقاومتی ندارد. این بلبرینگ بیشتر در بیل مکانیکی کاربرد دارد. از این بلبرینگ در اندازه و ابعاد مناسب با بیل مکانیکی، برای چرخش ۳۶۰ درجه استفاده می‌شود.
  • مقطع باریک : از نظر شکل ظاهری شبیه بلبرینگ شیار عمیق می‎باشد و بیشتر در ماشین های صنعتی و کارخانه جات تولیدی و هوافضا کاربرد دارد.

۳ _ قفسه : وظیفه قفسه تنظیم فاصله بین ساچمه ها می‌باشد. تا به راحتی و به طور یکسان بار بین آنها تقسیم شود. کاربرد قفسه در بلبرینگ صنعتی این است که برای جلوگیری از ساییدگی، ساچمه ها  با هم در تماس نباشند.

انواع بلبرینگ صنعتی