بلبرينگ ژاپني

بلبرينگ ژاپني

کیفیت بلبرینگ ژاپنی و یاتاقان ژاپنی باعث شد که بسیاری از مشتریان و مصرف کننده گان بلبرینگ و یاتاقان به سمت مصرف بلبرینگ ژاپنی روی بیاورند و به خاطر همین موضوع متاسفانه برخی از سودجویان به سمت تولید بلبرینگ و یاتاقان تقلبی ژاپنی روی آورده اند.

بلبرینگ های تک ردیفه و دو ردیفه

بلبرینگ های تک ردیفه و دو ردیفه بلبرینگ های تک ردیفه و دو ردیفه ORS در سری های استاندارد، اندازه های ویژه و مختلف شامل ۶۰۰۰، ۶۲۰۰، ۶۳۰۰ و ۶۴۰۰ می باشند. همچنین این بلبرینگ ها مهر و موم شده هستند که نیاز به تعمییر ندارند. از ویژگی های مهم  این بلبرینگ به موارد زیر می توان […]