معرفی بلبرینگ های پر مصرف

۱٫ بلبرینگ های شیار عمیق (DEEP GROOVE BALL BEARINGS)

 • بلبرینگ شیار عمیق ، یک ردیفه   (DEEP GROOVE BALL BEARINGS,SINGEL ROW)
 • بلبرینگ های شیار عمیق دوتایی (PAIRED DEEP GROOVE BALL BEARINGS)
 •  بلبرینگ های خود تنظیم (SELF-ALIGNING BALL BEARINGS)

   

  ۲٫ بلبرینگ های خود تنظیم (SELF-ALIGNING BALL BEARINGS)

  ۳٫ بلبرینگ های تماس زاویه ای (ANGULAR CONTACT BALL BEARINGS)

  • بلبرینگ تماس زاویه ای ، یک ردیفه (SINGEL ROE ANGULAR CONTACT BALL BEARINGS)
  • بلبرینگ های تماس زاویه ای ، دو ردیفه (DOUBLE ROW ANGULAR CONTACT BALL BEARINGS)

   

   

  ۴٫ رولبرینگ های استوانه ای (CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS)

  • رولبرینگ های استوانه ای ، تک ردیفه (SINGLE ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS)
  • برینگ های پر غلطک استوانه ای (FULL COMPLEMENT CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS)
  • رولبرینگ های استوانه ای ضربدری (( CROSSED CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS

  ۵٫ رولبرینگ های سوزنی (NEEDLE ROLLER BEARING)

  • رولبرینگ های سوزنی با پوسته کشیده شده (DRAWN CUP NEEDLE ROLLER BEARINGS)
  • رولبرینگ های سوزنی (NEEDLE ROLLER BEARINGS )

  ۶٫ رولبرینگ های بشکه ای (SPHERICAL ROLLER BEARINGS)

  ۷٫ رولبرینگ های مخروطی (TAPER ROLLER BEARINGS)

  • رولبرینگ های مخروطی ، یک ردیفه (SINGLE ROW TAPER ROLLER BEARINGS)
  • رولبرینگ های مخروطی تک ردیفه ، مخصوص نصب دوتایی (PAIRED SINGLE ROW TAPER ROLLER BEARINGS)

   

  ۸٫بلبرینگ های کف گرد (THRUST BALL BEARINGS)

  • بلبرینگ های کف گرد یک ردیفه ( (SINGLE DIRECTION THRUST BALL BEARINGS
  • بلبرینگ های کف گرد دو ردیفه (DOUBLE DIRECTION BALL BEARINGS)

  ۹٫ رولبرینگ های استوانه ای کف گرد (CYLINDRICAL ROLLER THRUST BEARINGS)

  ۱۰٫ رولبرینگ های سوزنی کف گرد (NEEDLE ROLLER THRUST BEARINGS)

   

  • ۱۱٫ رولبرینگ های بشکه ای کف گرد ( (SPHERICAL ROLLER THRUST BEARINGS

   

   

  • ۱۲٫ مجموعه برینگ های ایگرگ (Y-BEARING UNITS)

   

  جهت خرید انواع بلبرینگ و مشاوره رایگان با کارشناسان فنی ما تماس بگیرید.