محامل صناعية

جهت انتخاب انطباق بیرینگ مناسب به پارامتر های زیر توجه کنید

شرایط چرخش

بار وارده به بیرینگ و پرخش آن ممکن است حالات گوناگون داشته باشند که باید به آن توجه کرد.ممکن است در حالتی بیرینگ بچرخد و بار ثابت باشد یابیرینگ ثابت باشد و بار بچرخد یا ممکن است هر دو حرکت دورانی داشته باشند.بارهایی نظیر بارهای ضربه ای یا ارتعاشی یا نامتعادل نیز به عنوان بارهای با جهت نامشخص دسته بندی شوند.اگر در بیرینگی که تحت بار دورانی قرار دارد از انطباق شل استفاده شود حلقه بیرینگ بر روی تکیه گاه خود لغزیده و باعث ساییدگی می شود.در مورد بار های سنگین نیز بهتر است هم حلقه درونی و هم حلقه بیرونی با انطباق تداخلی بر روی شافت و در داخل محفظه نصب شوند.

مقدار بار

بالا رفتن فشار ممکن است باعث باز شدن حلقه و در نتیجه شل شدن انظباق تداخلی شود.شل شدن باعث لغزیدگی حلقه بر روی شافت و افزایش سایش می شود.

لقی داخل بیرینگ

انطباق تداخلی بیرینگ در داخل محفظه یا روی شافت به معنای تغییر شکل الاستیکی حلقه ها و در نتیجه کاهش لقی داخل بیرینگ است لذا در بعضی موارد باید از لقی بالاتر از حد نرمال استفاده شود.

شرایط دمایی

در حین کار معمولا دمای انواع بلبرینگ از دمای سایر قطعات ماشین بالاتر می رود.این اختلاف دما باعث شل شدن حلقه داخلی بر روی شفت می شود و نیز در حلقه بیرونی امکان جابجایی محوری بیرینگ را از بین می برد.لذا اختلاف دما و جهت جریان گرما از مسائل قابل توجه هستند.

دقت کارکرد

در صورت وجود ارتعاش و حرکتهای کشسانی از انطباق شل نباید استفاده کرد.تکیه گاههای بیرینگ نیز باید دقت ابعادی بالا داشته باشند.

طراحی و جنس شافت و محفظه

انطباق حلقه بیرینگ بر روی بستر خود نباید باعث تغییر شکل حلقه شود.یکپارچه نبودن تکیه گاه می تواند باعث بروز این حالت شود.بنابراین در موردیکه انطباق تداخلی داریم استفاده از محفظه های چندتکه مناسب نیست.در مواردیکه دیواره محفظه نازک یا از جنس آلیاژ های سبک و یا شافت تو خالی باشد انظباق تداخلی باید از شرایط عکس موارد ذکر شده سنگین تر باشد.

سهولت نصب و برداشت

سهولت جا زدن و درآوردن بیرینگهای با انطباق شل از انطباق تداخلی بیشتر است.در مواردیکه انطباق تداخلی همراه با جا زدن و در آوردن آسان تواما مورد نیاز باشندباید از بیرینگ های چندتکه قابل تفکیک شدن یا بیرینگ با سوراخ داخلی مخروطی همراه با بوش استفاده کرد.

جابجایی بیرینگ های غیر ثابت

اگر بیرینگ های یکپارچه بعنوان بیرینگ متحرک استفاده شود حلقه تحت بار ثابت باید انطباق شل داشته باشد تا امکان جابجایی محوری شافت و بیرینگ به وجود آید.