بلبرینگ های تک ردیفه و دو ردیفه

بلبرینگ های تک ردیفه و دو ردیفه بلبرینگ های تک ردیفه و دو ردیفه ORS در سری های استاندارد، اندازه های ویژه و مختلف شامل ۶۰۰۰، ۶۲۰۰، ۶۳۰۰ و ۶۴۰۰ می باشند. همچنین این بلبرینگ ها مهر و موم شده هستند که نیاز به تعمییر ندارند. از ویژگی های مهم  این بلبرینگ به موارد زیر می توان […]